Manakah yang Diperbolehkan pada Hari Sabat? (Lumen: 17 Januari 2018)

Leave Comment (0)

%d bloggers like this:

Leave a Reply